Nhà sản xuất nhập khẩu và phân phối đá muối Himalaya duy nhất tại Việt Nam
Lưu ý về nội dung và bản quyền
Lưu ý về nội dung và bản quyền

thông tin chi tiết

  1. Bản quyền bài viết

- Tất cả các bài viết trên trang Qaisar đều hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Công ty Qaisar.

- Các bài viết tư vấn ghi lại những kinh nghiệm và kiến thức được chia sẻ cho quý khách tham khảo. Nội dung bài viết có thể được thay đổi hoặc chỉnh sửa mà không báo trước.

- Không nội dung nào trong các bài viết là có chủ ý phân biệt hay làm tổn hại đến các vùng miền, nhóm giới tính, công ty, tổ chức hay cá nhân nào.

- Thông tin những bài viết về sản phẩm đá muối trên Qaisar chỉ mang tính chất tham khảo nhằm cung cấp kiến thức và hướng dẫn chung cho quý khách. Những ý kiến hay quan điểm trong các bài viết luôn hướng đến việc cung cấp những thông tin chính xác và trung thực theo sự nghiên cứu của chuyên gia và tổng hợp từ các nguồn tham khảo khác nhau.

  1. Điều kiện sử dụng

- Bạn được tự do sử dụng thông tin  trên trang website Qaisar cho mục đích cá nhân (tham khảo, học tập, sưu tầm,…)

- Nếu bạn phát hành lại nội dung đăng trên trang web  Qaisar dưới hình thức miễn phí (phổ biến, đăng lại trên trang web…), bạn phải ghi rõ: “Nguồn: Qaisar” hoặc tên của Tác giả (nếu có) theo Qui định về Bản quyền được ghi bên trên.

- Nếu phát hành lại thông tin đăng trên trang qaisargroup.vn dưới bất cứ hình thức nào nhưng có thu phí, kinh doanh hoặc xuất bản trên  báo, tạp chí… bạn phải được sự đồng ý của Qaisar.

- Các thông tin trên trang web Qaisar đều được chọn lọc và biên soạn kỹ, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan nên có thể có những thông tin chưa được chính xác và hoàn chỉnh lắm, bạn phải kiểm tra lại trước khi đưa vào sử dụng dưới mọi hình thức.

Lưu ý: Các điều kiện này có thể được sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước và có hiệu lực ngay khi được thay đổi.

  1. Bản quyền bài viết

- Tất cả các bài viết trên trang Qaisar đều hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Công ty Qaisar.

- Các bài viết tư vấn ghi lại những kinh nghiệm và kiến thức được chia sẻ cho quý khách tham khảo. Nội dung bài viết có thể được thay đổi hoặc chỉnh sửa mà không báo trước.

- Không nội dung nào trong các bài viết là có chủ ý phân biệt hay làm tổn hại đến các vùng miền, nhóm giới tính, công ty, tổ chức hay cá nhân nào.

- Thông tin những bài viết về sản phẩm đá muối trên Qaisar chỉ mang tính chất tham khảo nhằm cung cấp kiến thức và hướng dẫn chung cho quý khách. Những ý kiến hay quan điểm trong các bài viết luôn hướng đến việc cung cấp những thông tin chính xác và trung thực theo sự nghiên cứu của chuyên gia và tổng hợp từ các nguồn tham khảo khác nhau.

  1. Điều kiện sử dụng

- Bạn được tự do sử dụng thông tin  trên trang website Qaisar cho mục đích cá nhân (tham khảo, học tập, sưu tầm,…)

- Nếu bạn phát hành lại nội dung đăng trên trang web  Qaisar dưới hình thức miễn phí (phổ biến, đăng lại trên trang web…), bạn phải ghi rõ: “Nguồn: Qaisar” hoặc tên của Tác giả (nếu có) theo Qui định về Bản quyền được ghi bên trên.

- Nếu phát hành lại thông tin đăng trên trang qaisargroup.vn dưới bất cứ hình thức nào nhưng có thu phí, kinh doanh hoặc xuất bản trên  báo, tạp chí… bạn phải được sự đồng ý của Qaisar.

- Các thông tin trên trang web Qaisar đều được chọn lọc và biên soạn kỹ, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan nên có thể có những thông tin chưa được chính xác và hoàn chỉnh lắm, bạn phải kiểm tra lại trước khi đưa vào sử dụng dưới mọi hình thức.

Lưu ý: Các điều kiện này có thể được sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước và có hiệu lực ngay khi được thay đổi.